A Gift of Hope 9 Fundraising Dinner

10/19/2011 1:21:10 PM

 CHO EM NIỀM HY VỌNG LẦN THỨ 9 DO SAP-VN THỰC HIỆN
Nhằm gây quỹ phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em khuyết tật nghèo tại Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.