Hà Nội

Trình bày: Thùy Chi
Trên những con đường đem dòng cảm xúc gọi nhau tìm nhau tìm nhau tìm nhau
Em vẫn đi tìm anh ngày nổi gió Hồ Tây từng hơi ấm còn vương còn vương

Người xưa không đứng khóc ở đường xưa đâu
Hồ Gươm không đong nước mắt
Tuổi em không đứng mãi ở ngày xưa đâu
Dòng sông mang đi tiếng sóng.

Chương Dương nhịp bóng nối bóng
Sông Hồng nước thổi lê thê
Anh đi về phía chốn vắng
Em thành chỗ lở ven sông
Long Biên thuyền vấn bến vương
hà Nội em trôi ....................... em trôi
Comment & Vote.
FullName*:
Email:*
Content:*

Vote For This Artical

Other products

Shopping Cart

Listen Viewing