Ru Lại Vầng Trăng

Trình bày: Hà Phương
có 1 vầng trăng, sáng soi ngàn năm chẳng già
có 1 tình yêu, thủy chung bạc phai tuổi xuân
1 người tha phương, vấn vương tình yêu xứ người
động lòng tơ vương đắm say tìm nhau sánh đôi
tưởng rằng đẹp đôi, én bay mùa xuân mùa xuân ấm êm.
đến 1 chiều thu lá rơi lìa đôi chiếc cầu.
1 người lặng yên, ra đi về nơi rất xa.
để lại trần gian, nơi đây lắm nỗi muộn phiền
ĐK
hò ơi!... có tiếng ai nghe buồn thiu
bến nước xưa ôi đìu hiu
chim chóc nay bay về đâu
giếng nước rêu xanh âu sầu
hò ơi!... chiếc lá xanh sao lìa nhanh?
( mang hết đi bao tình anh. ũ rũ mưa trên dòng sông. hiu hắt rơi trong cõi lòng )
buồn lên nghe nhớ thương.
có 1 vầng trăng, sáng soi ngàn năm chẳng già
có 1 tình yêu, thủy chung bạc phai tuổi xuân
1 người tha phương, vấn vương tình yêu xứ người
động lòng tơ vương đắm say tìm nhau sánh đôi
tưởng rằng đẹp đôi, én bay mùa xuân mùa xuân ấm êm.
đến 1 chiều thu lá rơi lìa đôi chiếc cầu.
1 người lặng yên, ra đi về nơi rất xa.
để lại trần gian, nơi đây lắm nỗi muộn phiền
ĐK
hò ơi!... có tiếng ai nghe buồn thiu
bến nước xưa ôi đìu hiu
chim chóc nay bay về đâu
giếng nước rêu xanh âu sầu
hò ơi!... chiếc lá xanh sao lìa nhanh?
( mang hết đi bao tình anh. ũ rũ mưa trên dòng sông. hiu hắt rơi trong cõi lòng )
buồn lên nghe nhớ thương.
Comment & Vote.
FullName*:
Email:*
Content:*

Vote For This Artical

Other products

Shopping Cart

Listen Viewing